Våra kontor

Zalaris HR Services Sweden AB

Postadress

PO Box 1252
SE-171 24 Solna
Sweden

Besöksadress

PO Box 1252
SE-171 54 Strandväg 3 Solna
Sweden
Telefon:
+46 (0)8 56 48 82 00
Fax:
+46 (0)8 56 48 82 01

Zalaris Consulting Sweden AB

Postadress

PO Box 1252
SE-171 24 Solna
Sweden

Besöksadress

PO Box 1252
SE-171 54 Strandväg 3 Solna
Sweden
Telefon:
+46 (0)8 56 48 82 00
Fax:
+46 (0)8 56 48 82 01

Zalaris Consulting Sweden AB, Västerås

Besöksadress

Kontorshotellet, Kopparbergsvägen 6
SE-722 13 Västerås
Sweden
Telefon:
+46 (0)21 32 89 00

Zalaris HR Services Sweden AB, Karlskrona

Postadress

c/o Telenor
SE-371 80 Karlskrona
Sweden

Besöksadress

Minervavägen 21
SE-371 80 Karlskrona
Sweden
Telefon:
+46 (0)8 56 48 82 00
Fax:
+46 (0)8 56 48 82 01